PL EN


2000 | nr 11 | 23-36
Article title

Określanie homogenicznych grup gospodarstw domowych według konsumpcji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem przedstawionej w artykule analizy jest przeprowadzenie segmentacji gospodarstw domowych według wydatków konsumpcyjnych w Polsce w 1995 r. i wyodrębnienie homogenicznych grup podobnych gospodarstw pod względem udziału poszczególnych kategorii wydatków w wydatkach ogółem. Wykorzystano dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez GUS w 1995 r. Zastosowano jedną z technik wielowymiarowych - analizę skupień - w celu odpowiedzi na pytanie: na ile analiza skupień jest efektywną metodą w klasyfikacji gospodarstw domowych, jakie są wspólne cechy społeczno-demograficzne i ekonomiczne gospodarstw będących w tych samych segmentach.
Year
Issue
Pages
23-36
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000109774
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.