PL EN


2000 | nr 10 | 3-14
Article title

Kwartalna dekompozycja rocznego PKB

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule dokonano analizy niektórych statystyczno- -ekonometrycznych problemów kwartalnej dekompozycji rocznej wartości polskiego PKB, podawanej przez GUS. Oparto ją na zmienności wskaźnika koniunktury gospodarczej. Otrzymano kwartalne szeregi czasowe nominalne i realne charakteryzujące się dużą zmiennością i sezonowością.
Year
Issue
Pages
3-14
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000109793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.