PL EN


2002 | nr 5 | 14-28
Article title

Dokładność prognozowania na podstawie szeregów czasowych

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Omówiono problem trafności prognozy w działalności gospodarczej. Za podstawowe czynniki determinujące trafność prognoz uznano: horyzont prognozy, głębokość retrospekcji, informacje prognostyczne, metodę prognostyczną, a także moment w przebiegu szeregu czasowego, w którym konstruujemy prognozę. Aspekty te scharakteryzowano na przykładzie prognoz skonstruowanych dla danych kwartalnych z wykorzystaniem metod: dekompozycji szeregu czasowego, wyrównywania wykładniczego Wintersa, ekstrapolacji trendów jednoimiennych okresów oraz analizy harmonicznej. Opracowanie ma charakter próby doboru relatywnie dobrej metody do konstrukcji prognoz średniookresowych kwartalnego skupu mleka.
Year
Issue
Pages
14-28
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000115266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.