PL EN


2004 | nr 1 | 49-62
Article title

Badania naukowe i prace rozwojowe w układzie terytorialnym

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Przedstawiono, w podziale według województw, informacje o nakładach finansowych, wyposażeniu materialnym i zatrudnieniu w działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Dane dotyczą lat 1998-2001.
Year
Issue
Pages
49-62
Physical description
Contributors
References
  • 1. Pomiary naukowych i technologicznych zastosowań. Podręcznik Frascati 1993, OECD, KBN, Warszawa 1999
  • 2. Niedbalska G., Kudrycka I., Isajew J., Rejn B., Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999
  • 3. Niedbalska G., Rejn. B., Kozłowski J., Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000
  • 4. Niedbalska G. (red.), Nauka i technika w 2001 r., GUS, Warszawa 2003
  • 5. Rejn B., Żółkiewski Z., Działalność B+R w okresie transformacji— naklady, źródła finansowania, efekty, Z Prac ZBSE, Zeszyt 267, GUS, Warszawa 2000
  • 6. Rejn B., Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) — nakłady, efekty, Z Prac ZBSE, Zeszyt 281, GUS, Warszawa 2002
  • 7. Rejn B., Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) — nakłady, efekty, Z Prac ZBSE, Zeszyt 286, GUS, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000119744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.