PL EN


2004 | nr 1 | 62-77
Article title

Transakcyjny popyt na pieniądz w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych

Authors
Title variants
Transaction Demand for Currency in Economy of High-developed Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu przedstawiono rezultaty estymacji, których przedmiotem stało się zapotrzebowanie na pieniądz służący jako środek wymiany w wysoko rozwiniętych systemach ekonomicznych. Badanie zależności opisujących popyt na pieniądz przeprowadzono na podstawie materiału źródłowego dotyczącego Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Badanie obejmowało lata 1973-2002 w przekroju kwartalnym. Wykorzystano wektorowe modele korekty błędów (VECM).
EN
The main purpose of this paper was to estimate the transaction money demand functions in developed economies. The Vector Autoregressive Error Correction (VECM) models were used. The results make it possible to state that the demand for money as a medium of exchange was determined by the real Gross Domestic Product and nominal interest rate in Australia, Japan, USA and UK. The obtained money demand functions were generally stable over the studied period.(original abstract)
Year
Issue
Pages
62-77
Physical description
Contributors
References
 • D. Begg, S Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, t.2, PWE, Warszawa 1992, s. 130.
 • R. L. Brown, J. Durbin, J. M. Evans, Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time, „Journal of the Royal Statistical Society", 1975, vol. 37 (seria B), s. 149-163.
 • W. W. Charemza, D. F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 162-166, 236, 237.
 • M. Friedman, The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results, "Journal of Political Economy", 1959, vol. 67, s. 327-351.
 • S. Johansen, Statistical Analysis of Cointegrating Vectors, „Journal of Economic Dynamics and Control"' 1988, vol. 12, s. 231-254.
 • A. Kaźmierczak, Podstawy polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.75-77.
 • W. K. Newey, K. D. West, Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation, NBER Technical Working Paper No. 144, NBER, Cambridge 1995.
 • M. Osterwald-Lenum, A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 1992, vol. 54, s. 461-472.
 • D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 426.
 • B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 150-153.
 • E. M. Syczewska, Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999, s. 37-42.
 • J. Tobin, The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash, „Review of Economics and Statistics", 1956, vol. 38, s. 241-247.
 • M. W. Watson, Vector Autoregressions and Cointegration, [w:] Handbook of Econometrics, vol. 4, red. R. F. Engle i D. L. McFadden, North Holland, Amsterdam 1994, s. 2844-2915.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000120067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.