PL EN


2004 | nr 2 | 39-47
Article title

Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule rozpatrzono inwestycje rzeczowe (w szczególności inwestycje na rynku nieruchomości), które mają charakter długoterminowy. Podjęto próbę budowy portfela z aktywów materialnych i finansowych, który pozwoli na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu przy mnimalnym ryzyku.
Year
Issue
Pages
39-47
Physical description
Contributors
References
  • 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998
  • 2. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AW we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • 3. Markowitz H.: Portfolio selection, Journal of Finance 1952
  • 4. Sierpińska M, Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1996
  • 5. Stasiak-Kucharska E.: Inwestowanie w nieruchomości, Valor, Łódź 1999
  • 6. Tarczyński W.: Analiza dyskryminacyjna jako narządzie oceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 213, Szczecin 1996
  • 7. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe, vol. l, II, Warszawa 1997
  • 8. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000120106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.