PL EN


2004 | nr 3 | 62-71
Article title

Wspieranie sektora mieszkaniowego środkami publicznymi w Polsce i niektórych państwach Unii Europejskiej

Authors
Title variants
Support of Dwellings Sector with Public Means in Poland and Some Countries of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
Omówiono rodzaje i skalę środków publicznych w finansowaniu mieszkalnictwa (wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych, refundacja premii gwarancyjnych, dotacje dla gmin na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych, dofinansowanie remontów spółdzielczych, dopłaty do c.o. i c.w., dotacje na usuwanie wad technologicznych, dotacje dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Przedstawiono ulgi podatkowe związane z mieszkalnictwem. Przybliżono wykorzystanie środków publicznych w mieszkalnictwie w niektórych państwach Unii Europejskiej.
EN
As a result of the system changes in Poland a market-oriented economy strategy was implemented, including dwellings sector. Action of market rights resulted that dwelling becomes a product but not social goods. Worsening economic conditions of economy and regress in dwellings construction resulted in increasing a dwelling distance between Poland and countries of the European Union. As well as in Poland and in countries of the European Union a state intervention in dwellings sector is observed, however instruments of support are diversified. In Poland a half of direct expenditures of state budget spent on dwellings sector is intended for a purpose of reimbursement of guarantee premium and purchase of credits interest which are arrearages came into existence in real socialism. Other influence instruments of state on dwellings sphere are similar or closer like in countries of the European Union. (original abstract)
Year
Issue
Pages
62-71
Physical description
Contributors
author
References
 • T. Biliński: Ulgi mieszkaniowe w podatku od dochodów osobistych – problemy i kontrowersje, „Sprawy Mieszkaniowe", 1995, nr 1, s. 64.
 • M. Bulanda: Regres w mieszkalnictwie i drogi jego przezwyciężenia, „Sprawy Mieszkaniowe", 1997, nr 2, s. 5-11.
 • W. Dominiak: Oszczędności ludności i zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych, „Sprawy Mieszkaniowe", 1998, nr 3, s. 62.
 • W. Dominiak: Polityka mieszkaniowa w krajach Unii Europejskiej, „Sprawy Mieszkaniowe", 2001, nr 1-2, s. 111 i następne.
 • W. Dominiak: Propozycje programu w sektorze mieszkaniowym, „Sprawy Mieszkaniowe", 1994, nr 3, s. 26.
 • Finansowanie mieszkalnictwa z pomocą środków publicznych, „Sprawy Mieszkaniowe", 2002, nr 1, s. 43.
 • Impuls dla budownictwa, „Rzeczpospolita" z 8.01. 2003 r.
 • H. Kulesza: Czynsze a dodatki mieszkaniowe, „Sprawy Mieszkaniowe", 2000, nr 1-2, s. 14.
 • Miączyński: W dobrym Towarzystwie, „Gazeta Wyborcza", 2003, nr 36, dod. „Dom", s. 3.
 • I. Ogonowska: Trendy polityki mieszkaniowej w krajach Europy Zachodniej, „Sprawy Mieszkaniowe", 1994, nr 3, s. 47 i 48.
 • Program Strategii Gospodarczej Rządu: Mieszkalnictwo, „Sprawy Mieszkaniowe", 2002, nr 1, s. 5-11.
 • K. Rzepka: Premie gwarancyjne i ich przeznaczenie, „Sprawy Mieszkaniowe", 2000, nr 1-2, s. 98.
 • W. Urbańska: Dodatki mieszkaniowe w krajach nordyckich, „Sprawy Mieszkaniowe", 1996, nr 1, s. 126.
 • M. Wielgo: Bierzmy przykład z Hiszpanii, „Gazeta Wyborcza", 2002, nr 141, s. 23.
 • M. Wielgo: Mieszkanie na stały procent, „Gazeta Wyborcza" z 28-29.12. 2002.
 • J. Życiński: Tygrys czy żółw? „Gazeta Wyborcza" z dnia 4.09.2002 r., s. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000120284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.