PL EN


2004 | nr 1 | 19-28
Article title

Klasyfikacje, nomenklatury i ich harmonizacja

Title variants
Classifications, Nomenclatures and their Harmonisation
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie istniejących klasyfikacji na świecie, procesu ich harmonizacji i stopnia dostosowania do nich klasyfikacji polskich. Omówiono klasyfikacje statystyczne gospodarcze, międzynarodowy system powiązań klasyfikacji gospodarczych, klasyfikacje działalności, nomenklatury towarowe, klasyfikacje produktów, rewizje klasyfikacji statystycznych w przyszłości, klasyfikacje statystyczne społeczne, klasyfikacje statystyczne wykorzystywane w systemach rachunków narodowych.
EN
This article shortly characterize of statistical classifications existing in the world. The genesis and harmonisation process was also presented. In addition it shows a position of Polish statistical classifications in the present international system. (original abstract)
Year
Issue
Pages
19-28
Physical description
Contributors
References
  • Ekonometria przestrzenna, praca zbiorowa pod redakcją A. Zeliasia, PWE, Warszawa 1991
  • T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś — Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989
  • Z. Hellwig — Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa 1981
  • E. Nowak — Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych PWE, Warszawa 1990
  • J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając — Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000121086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.