PL EN


2004 | nr 4 | 46-54
Article title

Charakterystyka rolnicza przestrzeni produkcyjnej w Polsce na początku XXI w.

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Dokonano pełnej charakterystyki stanu rolnictwa polskiego i określono jego potencjalne możliwości. Stało się to możliwe dzięki nowym źródłom informacji takim jak: zdjęcie satelitarne całego obszaru Polski wykonane w 2000 r., Powszechny Spis Rolny 2002 i Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002. Uzupełniono je wynikami badań rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przeprowadzonymi w różnych ośrodkach naukowych w latach siedemdziesiątych, jak i pod koniec ubiegłego wieku.
Year
Issue
Pages
46-54
Physical description
Contributors
References
  • 1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, s. 128
  • 2. Ciok S., Teoretyczne i empiryczne koncepcje obszarów problemowych, Acta Univ. Wratisl., Prace Instytutu Geogr., Seria B, 13, s. 5—26, Wrocław
  • 3. Filipiak K., 2004,Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, [w:] Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, GUS, Warszawa 2003
  • 4. Grocholska J,, 1980, Obszary konfliktowe — problem badawczy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, Przegląd Geograficzny, 52, 3, s. 507—515
  • 5. Kulikowski R., 1986, Obszary szansy dla rozwoju rolnictwa w Polsce, [w:] Prace pnedplanowe Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa
  • 6. Kulikowski R., 1992, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Wybrane zagadnieniu obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, 158, s. 23—40
  • 7. Kulikowski R., 1995, Depressed areas in Polish private farming, [w:] G. Węcławowicz, B Gałczyńska (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Conference Papers, 24, s. 137—144. IGiPZ PAN, Warszawa
  • 8. Praca zbiorowa pod redakcją T. Witka, 1993, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG Puławy, seria A-56
  • 9. Witek T., i inni. Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach, Wyd. IUNG, Puławy. 1974, ser. A. 22
  • 10. Zagożdżon A,, 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych, Biuletyn KPZK PAN, z. 138, Warszawa, s. 137—147
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000121442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.