PL EN


2004 | nr 11 | 41-51
Article title

Indywidualne gospodarstwa rolne ze stałym najmem siły roboczej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono - w oparciu o dane ze spisów powszechnych przeprowadzonych w 2002 r. - rozmiary zjawiska stałego najmu w rolnictwie, a zwłaszcza cechy gospodarstw rolnych korzystających z tej formy nakładów pracy. Gospodarstwa te opisano na tle gospodarstw bez stałego najmu.
Year
Issue
Pages
41-51
Physical description
Contributors
References
  • Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information 2003, European Union Directorate-General for Agriculture, February 2004, tab. 3.5.1.5.2).
  • Rocznik Statystyczny Pracy 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 64, tabl. 22(36).
  • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 2003, s. 113, tabl. 2., tabl. 3.
  • J.S. Zegar, Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną), Studia i Monografie nr 101, IERiGŻ, Warszawa 2000.
  • J.S. Zegar, Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Monografie i Opracowania nr 498, SGH, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000122535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.