PL EN


2004 | nr 9 | 20-26
Article title

Efektywność schematów losowania w badaniach gospodarstw rolnych

Authors
Title variants
Efficiency of sampling schemes in surveys of agricultural households
Languages of publication
PL
Abstracts
W pracy podjęto rozważania nad efektywnością w badaniach rolniczych trzech schematów losowania - prostego ze zwracaniem, warstwowego oraz z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalnymi do cechy dodatkowej ze zwracaniem. Rozważania te wsparte zostały badaniem symulacyjnym z wykorzystaniem danych rolniczych, pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Z badań wynika, że najefektywniejszym schematem spośród trzech badanych jest losowanie warstwowe
EN
An optimal sampling scheme is the one in which inclusion probabilities are proportional to values of a survey variable. Of course such a design does not exist, because we do not know the variable values before a survey. Although, if we know values of auxiliary variable that is strongly correlated with the survey variable, we can use them to calculate the inclusion probabilities, that are proportional to the values of such variable. The results of such procedure, i.e. a precision of estimation, depend on a coefficient of correlation between a survey and auxiliary variable. Unfortunately, such schemes are rather complicated, and very often do not exist easy to implement unbiased variance estimators. That is why we can decide to use a pps sampling scheme, i. e. with replacement probability proportional-to-size sampling. Although, in agriculture surveys carried out in Central Statistical Office the most popular sampling scheme is stratified sampling. The paper contains the considerations on efficiency of three sampling schemes, i.e. the simple random sampling without replacement, stratified sampling and pps sampling. The author carried out a simulation study using data from Agricultural Census 2002.
Year
Issue
Pages
20-26
Physical description
Contributors
author
References
 • 1. Bracha, Cz., 1996, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa
 • 2. Bracha, Cz., 1998, Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu. Efekt, Warszawa
 • 3. Cochran, W. G., 1977, Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York
 • 4. Hartley, H., O., Rao, J. N. K., 1962, Sampling with Unequal Probabilities and without Replacement. Annals of Mathematical Statistics, nr 33, s. 350-374
 • 5. Lednicki, B., Wieczorkowski, R., 2003, Optymalna alokacja próby pomiędzy subpopulacje i warstwy. "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. 18-26
 • 6. Rao, J. N. K., Harley, H. O., Cochran, W. G., 1962, On a Simple Procedure of Unequal Probability Sampling Without Replacement. Journal of Royal Statistical Society, B, nr 24.2, s. 482-491
 • 7. Sarndal, C. E., Swensson, B., Wretman, J., 1992, Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag
 • 8. Sunter, A. B., 1977, List Sequential Sampling with Equal Probability Sampling without Replacement. Applied Statistics, nr 26.3, s. 261-268
 • 9. Sunter, A. B., 1986, Solutions to the Problem of Unequal Probability Sampling without Replacement. International Statistics Review, nr 54.1, s. 33-50
 • 10. Wolter, K. M., 1985, Introduction to Variance Estimation. Springer-Verlag, New York
 • 11. Zasępa R., 1972, Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000123776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.