PL EN


2005 | nr 2 | 22-34
Article title

Zmiany w wykształceniu ludności miast i wsi

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ukazanie różnic w poziomie wykształcenia (formalnego) ludności Polski mieszkającej w miastach i na wsi oraz próba identyfikacji przyczyn ich występowania. Źródłami informacji są przede wszystkim wyniki dwóch ostatnich spisów ludności, a także rezultaty niektórych badań statystycznych metodą reprezentacyjną, zrealizowane w okresie transformacji, w których zwrócono szczególną uwagę na zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności miast i wsi w Polsce.
Year
Issue
Pages
22-34
Physical description
Contributors
author
References
  • 1. Auleytner J., Gęsicki J. (2001), Reforma systemu oświaty. Diagnoza społeczna 2000, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa
  • 2. Baran A. (1998), Edukacja (w): Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa
  • 3. Baran A. (2004), Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych. Polityka Społeczna, nr 5-6, Warszawa
  • 4. Barro R. J. (1989), Economic growth in a cross section countries. Working Paper No 3120, Cambridge
  • 5. Gary S. Becker (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa
  • 6. Kotowska I. (2003), Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2003, Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania, Warszawa
  • 7. Olszewski J. (2003), Społeczne i kulturowe determinanty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez młodzież z terenów wiejskich
  • 8. Rosset E. (1975), Demografia Polski, t.1, PWN, Warszawa
  • 9. Early childhood education and care (2003), Doc. 13, INES, Technical Group, OECD
  • 10. Raport o rozwoju społecznym Polska '98 (1998), Dostąp do edukacji, UNDP
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000123921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.