PL EN


2005 | nr 2 | 56-70
Article title

Usługi w handlu międzynarodowym

Authors
Title variants
Services in International Trade
Languages of publication
PL
Abstracts
We współczesnej gospodarce systematycznie rośnie udział usług w globalnym handlu międzynarodowym. Światowe organizacje gospodarcze starają się gromadzić dane, które stworzyłyby statystyczny obraz tego zjawiska. Najważniejsze dokonania w tym względzie należą do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Światowej Organizacji Handlu. W artykule przedstawiono klasyfikacje usług w handlu międzynarodowym tych instytucji, relacje między tymi klasyfikacjami, jak również analizy światowego handlu usługami według trybu ich świadczenia i w ujęciu zbiorczym.
EN
The rising share of services in international trade is one of the characteristic features of globalization of the modern economy. According to this fact members of the World Trade Organization (WTO) signed agreement that regulates rules of free trade for services flows too. The WTO rules defined four possible means (modes of supply) by which international trade in services might arise. The main aim of this paper is to present statistical classification used in international trade in services and analysis of information derived from it by mode of supply. The results of analysis make it possible to state that two most important modes of services supply are cross-border supply and foreign commercial presence. (original abstract)
Year
Issue
Pages
56-70
Physical description
Contributors
References
 • Cz. Bywalec, O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie, "Wiadomości Statystyczne", 2001, nr 9
 • Foreign Owned Enterprises in the EU - Results for 8 Member States, European Communities, Luksemburg 2001.
 • http://stat.unctad.org/fdi.
 • International Capital Links, Deutsche Bundesbank, Frankfurt a M., 2003.
 • International Trade Statistics, WTO Publication, Genewa.
 • G. Karsenty, Assessing Trade in Sevices by Mode of Supply, [w:] GATS 2000. New Directions in Services Trade Liberalization, red. P. Sauve, R.M. Stern, The Brookings Institution, Waszyngton 2000, s. 37.
 • M. Kruszka, Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO, Ekonomia, 2001, nr 3.
 • M. Kruszka, Rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu, Ekonomista, 2002, nr 3.
 • Measuring Globalisation. The Role of Multinationals in OECD Economies, Volume II: Services, OECD, Paryż 2001
 • J. Nielson, Work in Progress: A Needle in a Haystack: Migration Statistics and GATS Mode 4, Room Document 1, OECD-Eurostat Meeting Of Experts in Trade in Services Statistics, Paryż 2003.
 • OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (3rd edition), OECD Secretariat, Paris 1996.
 • ONZ ST/ESA/STAT/SER.M/86
 • Recent Trends in U.S. Services Trade, U.S. International Trade Commission, Waszyngton, różne wydania
 • K. Rogoziński, Spór o istnienie usług, "Wiadomości Statystyczne", 2002, nr 2.
 • T. Śmiłowska, Klasyfikacje, nomenklatury i ich harmonizacja, "Wiadomości Statystyczne", 2004, nr l, s. 24-26.
 • WTO MTN.GNS/W/120
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000124166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.