PL EN


2005 | nr 3 | 1-11
Article title

Wielokryterialna metoda oceny rozwoju obszarów wiejskich

Title variants
Multi-criteria Method of Estimation of Rural Areas Development
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania rozmytej wielokryterialnej metody podejmowania decyzji do konstrukcji cechy syntetycznej. Zaproponowana metoda polega na utworzeniu struktury hierarchicznej badanego problemu decyzyjnego oraz wykorzystaniu zmiennych lingwistycznych i trapezoidalnych liczb rozmytych do ratingu kryteriów i cech prostych (atrybutów) w każdym ocenianym obiekcie. W pracy podjęto próbę zastosowania tej metody do oceny poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w układzie powiatów woj. wielkopolskiego. Uzyskane uszeregowanie powiatów pokazuje, że najlepiej rozwinięte były powiaty: poznański i szamotulski, a najgorzej - powiaty położone peryferyjnie (we wschodniej części województwa).
EN
The aim of this paper was to investigate the applicability of the fuzzy multi-criteria decision-making method to the construction of synthetic characteristics. The method proceeds from the erection of a hierarchic structure for the examined decision problem and utilizes linguistic variables and trapezoidal fuzzy numbers to rate basic characteristics and criteria for each decision element. The proposed procedure was employed to assess the socio-economic development of rural Wielkopolska seen as a collection of counties. Obtained results show that the best developed are the Poznaä and Szamotuy counties, which surround the urban metropolis of Poznaä. The most backward are the remote counties of eastern part of the province. (original abstract)
Year
Issue
Pages
1-11
Physical description
Contributors
References
  • 1. Chen S. M. (1996), Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations, Fuzzy Sets and Systems, 77 (3), s. 265-276
  • 2. Cheng C-H., Lin Y. (2002), Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research Volume: 142, Issue 1, October 1, s. 174--186
  • 3. Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4, str. 307-327
  • 4. Kaufmann A., Gupta M. M. (1991), Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and Application, Van Nostrand Reinhold, New York
  • 5. Kaufmann A., Gupta M. M. (1988), Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science, North-Holland, Amsterdam
  • 6. Kopeć B. (1987), Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach I960-1980, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 84, z. 17. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce (2000), pod red. W. Poczty i F. Wysockiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  • 8. Ważniejsze dane o powiatach i gminach woj. wielkopolskiego 2002 (2002), US, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000124179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.