PL EN


2005 | nr 3 | 23-29
Article title

Interpolacyjne szacowanie brakujących danych dla nieruchomości nadmorskich

Title variants
Interpolate Estimation of Missing Data on Seaside Estate
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono możliwości metod ekonometrycznych do analizy nieregularności rynku nieruchomości ziemskich.
EN
The article presents possibilities of econometric tools in case of analisys of irregular soils real estate market. The given example of estimates interpolation is a try of settle necessaries of use of not lines models, for example in the goal is predicting of shaping up of transaction prices of real estates. (original abstract)
Year
Issue
Pages
23-29
Physical description
Contributors
References
  • J. Hozer, Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa 1995.
  • J. Hozcr (red.), Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych, KEiS, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1999, str. 38.
  • J. Hozer, S. Kokot, W. Kuźmiński, Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
  • A. Luszniewicz., T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2003.
  • S. Źróbek, J. Kuryj, R. Wiśniewski, Określenie zasad wyboru nieruchomości reprezentatywnych dla potrzeb powszechnej taksacji, VII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, materiały konferencyjne, Poznań 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000124189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.