PL EN


2005 | nr 5 | 42-54
Article title

Regiony o najwyższej stopie bezrobocia

Title variants
Regions with the Highest Unemployment Rate
Languages of publication
PL
Abstracts
Od początku lat 90. ub. wieku jednym z najistotniejszych problemów gospodarki jest bezrobocie. Głównym celem tego opracowania jest ukazanie zmian stanu ilościowego, stopy bezrobocia i jego różnorodnych struktur oraz zróżnicowania regionalnego. Szczególną uwagę zwrócona na regiony, w których stopa bezrobocia przekracza 20 procent Tę grupę w końcu 2003 r. tworzyły województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. W tekście wykorzystano różnorodne materiały źródłowe, spośród których podstawowe znaczenie miały publikacje GUS.
EN
The goal of the essay is to show the size changes and the level of unemployment as well as the structure of the unemployed in Poland according to various criteria (features) in the years 1991-2003, taking into particular consideration the new administration system having functioned since 1999, and since 1998 where possible. Registered unemployment enclosed in GUS (Chief Central Statistical Office) numerous publications has been considered to be the basic source. The useful literature has been chosen as well as a number suggestions concerning the limitation of the phenomena have been introduced.
Year
Issue
Pages
42-54
Physical description
Contributors
References
 • Bernais J. (1996), Klasyfikacja metod i środków przeciwdziałania bezrobociu, "Rynek Pracy" nr 4, Warszawa
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwartał (1993-2004), GUS, Warszawa
 • Bezrobocie w Polsce I-IV kwartał (1991), GUS, Warszawa
 • Biuletyn Statystyczny, nr 12, styczeń 2004, GUS, Warszawa
 • Golinowska S. (1999), Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna, "Polityka Społeczna" nr l, Warszawa
 • Kabaj M. (1992), Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna" nr l, Warszawa
 • Kabaj M. (1997), Strategie i prognozy przeciwdziałania bezrobociu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
 • Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa
 • Kabaj M. (2001), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa
 • Kryńska E. (2000), Polityka gospodarcza państwa a zapobieganie i zwalczanie bezrobocia, "Polityka Społeczna" nr l, Warszawa
 • Mały Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa
 • Polska - Unia Europejska (2003), GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny RP (2003), GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Województw (1999, 2000), GUS, Warszawa
 • Wawrzyniak K. (2002), Bezrobocie wśród osób w wieku do 24 lat w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 11, Warszawa
 • Wieczorek P. (2003), Bezrobocie w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, Warszawa
 • Witkowski J. (1996), Podstawowe tendencje na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 4, Warszawa
 • Zakrzewski W. (2003), Bezrobocie oraz formy aktywizacji bezrobotnych w woj. warmińsko-mazurskim, "Wiadomości Statystyczne" nr 2, Warszawa
 • Zdrojewski E. Z. (1994), Zróżnicowanie stopy bezrobocia w układzie wojewódzkim, (w:) Falkowski J., Jasiulewicz M. (red.), Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych, WSI, Koszalin
 • Zdrojewski E. Z. (1996), Bezrobocie na Wybrzeżu, "Wiadomości Statystyczne" nr 7, Warszawa
 • Zdrojewski E. Z. (1998), Zmiany stanu i struktury bezrobocia w makroregionie północnym, "Przegląd Zachodniopomorski" z. 3, Szczecin
 • Zdrojewski E. Z. (2002), Regionalne zróżnicowanie rozmiarów i stopy bezrobocia w Polsce, (w:) Auleytner J. (red.), O roztropną politykę społeczną, PTPS, Katowice-Warszawa
 • Zdrojewski E. Z. (2003), Rozmiary i struktura bezrobocia w Polsce, (w:) Organiściak-Krzykowska A. (red.), Problemy społeczne regionów, UW-M, Olsztyn
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000124409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.