PL EN


2005 | nr 7 | 1-12
Article title

Metody pomiaru ubóstwa

Authors
Title variants
Methods of Poverty Measurement
Languages of publication
PL
Abstracts
Opracowanie ma charakter metodologiczno-empiryczny. W części metodologicznej, przedstawionej w tym artykule, poddano krytycznej analizie podstawowe założenia przyjmowane w badaniach ubóstwa oraz przedstawiono graficzne metody oceny jego zmian, odporne na większość przyjmowanych w tych badaniach założeń. W części empirycznej dokonano analizy zmian sytuacji dochodowej najuboższych grup ludności oraz nierówności w Polsce w latach 1997-2003. W analizie skoncentrowano się na porównaniu ocen zmian w sferze ubóstwa, przy zastosowaniu alternatywnych granic ubóstwa oraz empirycznej weryfikacji proponowanych metod analizy graficznej.
EN
Assessment of changes in the poverty sphere in Poland differ from researcher to researcher. First of all these differences result from application of various and also incomparable methods of poor identification. Critical discussion of basic foundation being taken in poverty analysis was made. Moreover visual research techniques of poverty analysis were presented. The first one is the domination approach, which evaluates changes in the poverty area without defining a specific poverty threshold and without selecting any specific formulas for poverty indices, as these choices are always arbitrary to a certain extent. The second one is so-called TIP curve that makes it possible to carry out simultaneous evaluation of poverty incidence, poverty dept and inequality.
Keywords
Year
Issue
Pages
1-12
Physical description
Contributors
author
References
 • Bishop J. A., Formby J. P., Zeager L. A. (1996), The Impact of Food Stamps on US Poverty in the 1980s: A Marginal Dominance Analysis. " Economica ", Vol. 63
 • Deniszczuk L., Sajkicwicz B. (1996a), Kategoria minimum socjalnego, (w:) Polska bieda. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, pr. zb. pod red. Golinowskiej S., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 • Deniszczuk L., Sajkicwicz B. (1996b), Kategoria minimum egzystencji, (w:) Polska bieda. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, pr. zb. pod red. Golinowskiej S., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 • Poster J. E., Greer J., Thorbeeke E. (1984), A Class of Decomposable Poverty Measures, "Econometrica", t. 52
 • Foster J. E., Shorrocks A. F. (1998), Poverty Orderings, "Econometrica", t. 56
 • Goethart T., Halberstadt V., Kapteyn A., Van Praag B. M. S. (1977), The Poverty Line, Concept and Measurement, "The Journal of Human Resources", Vol. 12
 • Jenkins S. P., Lambert P. J. (1997), Three Ts of Poverty Curves: UK Poverty Trends, "Oxford Economic Papers", No. 49
 • Kakwani N. (1995), Income Inequality, Welfare and Poverty: An Illustration Using Ukrainian Data, "World Bank Policy Research Department Working Paper", No 1411, World Bank, Washington DC
 • Panek T. (2004), Ubóstwo i nierówności, (w:) Statystyka społeczna, wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. Panka T. i Szulca A., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: metodologia i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Ravallion M. (1993), Poverty Comparisons, Harwood Academic Publishers, New York
 • Saposnik R. (1983), On Evaluating Income Distribution: Rank Dominance, the Suppes-Sen Grading Principle of Justice, and Pareto Optimality, "Public Choice", t. 40
 • Szulc A. (2004), Dochód i konsumpcja, (w:) Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. Panka T. i Szulca A., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000125208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.