PL EN


2005 | nr 8 | 43-53
Article title

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W badaniu wykorzystano metody taksonomiczne do uporządkowania województw pod względem sytuacji mieszkaniowej. Sytuacja ta rozumiana jest zarówno jako stan istniejących zasobów, jak i potencjał tkwiący w danym rynku.
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Contributors
References
  • Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, (w:) Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, pod red. Welfe W., PWE, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny Województw 2002, GUS, Warszawa
  • Tarczyński W. (1995), Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  • Wielkość i podmioty polskiego rynku nieruchomości. Raport za 2001 rok oraz I półrocze 2002 (2002), IGM, Kraków
  • Zeliaś A. red. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000125809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.