PL EN


2005 | nr 9 | 5-18
Article title

Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule poruszono problem oceny zmienności cech pozostający zdaniem autora na uboczu zainteresowań statystyków. Przedstawiono wskaźniki zmienności cechy jednostkowej oraz zmienności cech w wielowymiarowym modelu przestrzenno-czasowym. Zwrócono uwagę na zastosowanie tzw. mediany Webera jako miernika zmienności wielostronnej. W celu praktycznego opisania wad i zalet rozpatrywanych metod oceny zróżnicowania cech statystycznych przeanalizowano odpowiednie właściwości poszczególnych komponentów modelu opisującego warunki kształtowania się sytuacji bytowej ludności w polskich województwach w latach 1998-2003.
Year
Issue
Pages
5-18
Physical description
Contributors
References
 • Grabińska E. (2004), Zróżnicowanie ruchu turystycznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, (w:) J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Intcrnctowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 • Lusznicwicz A. (l 970), Statystyka ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Malina A., Zeliaś A, (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition" vol. 3, nr 3
 • Młodak A. (2002a), Gry kooperacyjne w analizie taksonomicznej na przykładzie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Miodak A. (2002b), Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 • Młodak A. (2004), Graficzna prezentacja zróżnicowania obiektów o wielu cechach, "Wiadomości Statystyc/-nc" nr 6
 • Słaby T. (2003), Ekonomiczne wykluczenie społeczne w Polsce - konieczność reorientacji badań, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 36, SGH, Warszawa
 • Śmiłowska T, (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Praec, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 247, Warszawa
 • Weber A. (1909, reprint 1971), Theory of location of industries, translated with an introduction and notes by Carl J. Friedrich, Ed. by Rüssel & Rüssel, New York 1971
 • Zając K. (1994), Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000125813
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.