PL EN


2005 | nr 12 | 67-77
Article title

Wykorzystanie unijnych funduszy pomocowych w woj. podkarpackim

Authors
Title variants
Execution of supporting funds of the European Union in the Podkarpackie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
W rozwoju gospodarki, w tym zwłaszcza sfery produkcyjnej i usług, województwo podkarpackie jest wyraźnie zapóźnione w stosunku do tendencji ogólnokrajowych. Dużą szansą dla tego województwa jest położenie geopolityczne, sprzyjające nie tylko wymianie gospodarczej z sąsiednimi krajami, ale także współpracy w innych dziedzinach życia. Dlatego też elementem o podstawowym znaczeniu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału rozwojowego. Wymaga ono jednak wsparcia polityki państwa oraz środkami zewnętrznymi, w tym m.in. z Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono sposoby wdrażania systemów pomocowych na Podkarpaciu.
EN
In this study there is presented the importance of the means of help, which are turned to the chosen of the Podkarpacie region as a form of support before accession. There is introduced the profile of structural policy and there are exhibited the aims of regional policy. In the article there are shown the investment projects, which are realized with meaningful support of the means of help. There are also presented the ways of financing within thefarmework of the realized programmes.
Year
Issue
Pages
67-77
Physical description
Contributors
author
References
  • Dane opublikowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2000, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  • Informacja nt. Realizacji i wykorzystania środków pomocowych w województwie podkarpackim, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2002
  • Program PHARE ODBUDOWA 2001, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  • Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza, na stronic: www.uw.rzeszow.pl
  • Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska-Słowacja, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny Rzeszów 2000
  • SAPARD, na stronie: www.uw.rzeszow.pl
  • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2000-2006, Rzeszów 2000
  • Środki pomocowe Unii Europejskiej możliwe do wykorzystania przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, III Samorządowa Rada Konsultacyjna Województwa Podkarpackiego, Przeworsk 1999, Wspólnoty Europejskie Nr 5, 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.