PL EN


2006 | nr 2 | 13-32
Article title

Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD

Title variants
Taxonomic indicators of human capital in selected countries ot the OECD
Languages of publication
PL
Abstracts
Do mierników kapitału ludzkiego zalicza się: osiągnięcia edukacyjne populacji, liczbę lat nauki populacji, współczynniki skolaryzacji, wydatki na edukację i opiekę zdrowotną oraz relacje wynagrodzeń pracowników ze względu na poziom wykształcenia. Na podstawie syntetycznych mierników rozwoju skwantyfikowano zasób kapitału ludzkiego przy użyciu pięciu cech: wydatki na edukację i opiekę zdrowotną, udział osób z wykształceniem średnim i wyższym oraz śmiertelność niemowląt. Wyniki nie różniły się istotnie w stosunku do zastosowanego miernika.
EN
The article concerns issue of human capital theory. Author presented various manners defining human capital. On the basis of presented definitions it appears that human capital not only consists of knowledge and skills, but also of other elements, i.e. cultural, psychological or medical. Additionally, author presented measurements of human capital. The most often used measurements of human capital are the following: coefficient of schooling on the appropriate level of education, average number of school years and the highest graduated level of education. Author also undertakes an effort to quantify resources of human capital using a synthetical taxonomic indicators. For survey were used the indicators of Strahl, CieŚlak and HDL Variables used in taxonomic survey covered an educational dimension of human capital as well as connected with health protection. Analyse covered 22 countries of the OECD in the period of 1994-2001. On the basis of synthetical taxonomic indicators it was possible to make a ranking of cntries by resources of human capital. Additionally, author estimated average increase and average rate of increase of human capital for each analysed country and on the basis of these data made a ranking of the mentioned above countries.
Year
Issue
Pages
13-32
Physical description
Contributors
References
 • Aghion P., Howitt P. (1992), A Model of Growth Through Creative Destruction, "Econometrica" t. 60.
 • Arrow K. J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, "Review of Economic Studies".
 • Azariadis C., Drazen A. (1990), Threshold Externalities in Economic Development, "Quarterly Journal of Economics" t. 105 (May).
 • Barro R. J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics" t. 106.
 • Barro R. J. (1997), Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, Cambridge, Mass et al.: MIT Press.
 • Barro R. J. (1999), Human capital and Growth in Cross-Country Regressions, "Swedish Economic Policy Review" t. 6.
 • Barro R. J., Lec J. W. (1993), International Comparisons of Educational Attainment, "Journal of Monetary Economics" t. 32.
 • Barro R. J., Lee J. W. (2000), International Data of Educational Attainment: Updates and Implications, Center of International Development Working Paper 42.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth, Me Graw-Hill Inc., New York.
 • Becker G. S. (1993), Human Capital, NBER, New York.
 • Becker G. S., Murphy K. M., Tamura R. (1990), Human Capital, Fertility and Economic Growth, "Journal of Political Economy" t. 98 (October).
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Cieślak M. (1974), Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" t. XXI.
 • Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Gabryjelska A., Gadomski P. (2004), Kapitał ludzki w krajach OECD - konwergencja czy dywergencja?, (w:) Krajewski S., Kucharski L. (red.) (2004), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kier. prof. dr. hab. E. Kwiatkowskiego, Łódź.
 • Grossman G. M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Jeong B. (2002), Measurement of Human Capital Input Across Countries: A Method Based on the Laborer's Income, "Journal of Development Economics" t. 67.
 • Kyriacou G. A. (1991), Level and Growth Effects of Human Capital: A Cross-Country Study of the Convergence Hypothesis, "Economic Research Reports".
 • Lau L. J., Jamison D. T., Louat F. F. (1991), Education and Productivity in Developing Countries: An Aggregate Production Function Approach, World Bank PRE Working Paper Series 612.
 • Levine R. E., Renelt D. (1992), A Sensivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, "American Economic Review" t. 82.
 • Liberda B., Tokarski T. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 • Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 22.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" t. 107.
 • Mulligan C. B., Sala-i-Martin X. (1997), A Labor Income-Based Measure of the Value of Human Capital: An Implications to the States of the United States, "Japan and the World Economy" t. 9.
 • Nehru V., Swanson E., Dubey A. (1995), A New Database on Human Capital Stock in Developing and Industrial Countries: Sources, Methodology and Results, "Journal of Development Economics" t. 46.
 • Nelson R. R., Phelps E. S. (1966), Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, "American Economic Review" t. 56 (May).
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Psacharopoulos G., Arriagada A. M. (1986), The Educational Composition of the Labour Force: An International Comparison, "International Labour Review" t. 125.
 • Rebelo S. (1991), Long-Rim Policy Analysis and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" t. 99 (June).
 • Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Romer P. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" t. 98.
 • Romer P. (1990a), Human Capital and Growth: Theory and Evidence, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, nr 32.
 • Say J. B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa Schultz T. W. (l 961), Investment in Human Capital, "American Economic Review" t. 51.
 • Schultz T. W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkley.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" t. XXV.
 • Strahl D. (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Tokarski T. (1998), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, "Ekonomista" nr 2-3.
 • Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uzawa H. (1965), Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, "International Economic Review" t. 6 (January).
 • Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" nr 4.
 • Welfe W., Sabanty L., Florczak W. (2001), Szacunek kapitału ludzkiego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Zienkowski L. (2003), Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, (w:) Zienkowski L. (2003a).
 • Zienkowski L. (red.) (2003a), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Zienkowski L., Żółkiewski Z. (2002), Expenditures for Future Development (EFD) in Poland- the Role of Government and Enterprise Sectors, referat przedstawiony na konferencji: 4th Triple Helix Conference, November 6lh-9th 2002, Copenhagen, Denmark-Lund, Sweden.
 • Żółkiewski Z. (2003), Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, (w:) Zienkowski L. (2003a).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.