PL EN


2006 | nr 2 | 1-13
Article title

Narodowy rachunek zdrowia

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zdaniem autorek analiza podstawowych tablic wynikowych rachunków zdrowia i wskaźników ustalonych na ich podstawie upoważnia do stwierdzenia, że udział wydatków na ochronŠ zdrowia w Polsce (6,45 procent w 2003 r., 6,56 procent w 2002 r.) jest wyższy niż powszechnie się twierdzi. W Polsce bardzo szybko wzrasta udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia, który obecnie wynosi co najmniej 30 procent i jest wyższy niż w Republice Czeskiej (9,9 procent czy na Słowacji (11,7 procent, ale też wyższy niż w wielu krajach UE. Szczegółowych analiz wymagają wydatki gospodarstw domowych na osobę według grup kwintylowych dochodów. Obserwowany w ostatnich latach spadek wydatków na ochronę zdrowia w dwóch najniższych grupach dochodowych może oznaczać osiągnięcie pułapu możliwości finansowych gospodarstw w odniesieniu do tychże wydatków.
Year
Issue
Pages
1-13
Physical description
Contributors
References
  • Baran A., Żyra M. (2006), Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002, 2003, GUS, Biblioteka "Wiadomości Statystycznych" t. 54, Warszawa.
  • Baran A. (2004), Zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia, "Polityka Zdrowotna" t. II, Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
  • Health at a Glance (2005), OECD Indicators 2005, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD.
  • Kawiorska D. (2004), Narodowe rachunki zdrowia, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
  • Orosz E., Morgan D. (2004), SHA-Based National Health Accounts in Thirteen OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Health Working Papers No 16, OECD, Paris.
  • A System of Health Accounts (2000), OECD, Version I.
  • Sobczak A., Dudzik-Urbaniak E., Juszczyk G. (2004), Piywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Schneider M., Kawiorska D. red. i inni autorzy: Baran A., Kamińska M., Rydlewska-Liszkowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorów A. (2001), System rachunków zdrowia w Polsce, Opracowanie, Raport Techniczny, Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.
  • Van Mosseveld C., Smidt J. M. (2005), Health and social care accounts 1998-2003, Working Paper, Statistics Netherlands.
  • Zielona Księga (2004), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.