PL EN


2006 | nr 2 | 32-44
Article title

Identyfikacja wahań koniunktury ogólnogospodarczej

Authors
Title variants
Identification of business cycle fluctuations
Languages of publication
PL
Abstracts
Na początku lat 90. polska gospodarka weszła na nową ścieżkę wzrostu, nie był on jednak stabilny. Następujące wahania od długookresowego trendu były powtarzalne, ale nie regularne. Na tej podstawie autorka stwierdza, że ma to związek z fluktuacją cyklów biznesowych, jednak jej źródła są inne niż w państwach rozwiniętych. Artykuł jest próbą charakterystyki tych cyklicznych fluktuacji w Polsce pomiędzy styczniem 1992 a styczniem 2005.
EN
At the beginning of 1990., system conditions introduced the Polish economy on a new path of economic growth. However, this growth could not be recognised as a stabile. Variations from a long-term trend are observed. It is necessary to notice that variations are repeatable, but not closely regular. On the basis of this result it can conclude that this situation is connected with business cycle fluctuations, but character and sources of fluctuations can be different from other developed countries. The article is a trail to characterise business cyclical fluctuations in Poland in the period of January 1992-January 2005 on the basis of serie 's cyclical component representing monthly, integrated economic activity. The series was created on the basis of the Z. Matkowski 's methodology.
Year
Issue
Pages
32-44
Physical description
Contributors
References
 • Barczyk R., Kowalczyk Z. (1993), Metody badania koniunktury gospodarczej', PWN, Warszawa-Poznań
 • Baxter M., King R. G. (1995), Measuring Bus mess Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, NBER Working Paper Series, no. 5022, February
 • Bry G., Boschan C. (1971), Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs,NBER, New York
 • Christiano L. J., Fitzgerald T. J. (2003), The Band Pass Filter, International Economic Review, no. 44(2)
 • Estey J. A. (1959), Cykle koniunkturalne: ich opis, przyczyna i kontrola, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa
 • Friedman M., Schwartz A. J. (1963), Money and Business Cycles, Review of Economics and Statistics, vol. 45,February
 • Harding A., Pagan A. R. (2001), Dissecting the Cycle, Journal of Monetary Economics
 • Hodrick R. J., Prcscott E. (1980), Post-war U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Working Paper, Carnegie-Mellon University
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa
 • Kelm R. (1999), Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-7997, Prace IEiS UŁ, nr 125, seria G, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kowalewski G. (2000), Badanie koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Matkowski Z. (1996), Ogólny wskaźnik koniunktury dla gospodarki polskiej, "Ekonomista", nr l
 • Milo W. (1990), Szeregi czasowe, PWE, Warszawa Milo W. (2000), O cyklach koniunkturalnych. Problemy ogólne, (w:) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Mintz I. (1969), Dating Postwar Business Cycles: Methods and Their Application to Western Germany, 1950-1967, Ocassional Papers, no. 107, NBER, New York
 • Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles, in Zarnowitz V. (ed.)
 • Mintz I. (1974), Dating United States Growth Cycles, Explorations in Economic Research, Occasional Papers of the NBER, vol. 1, no. 1, Summer, s. l-113
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN
 • Zieliński Z., Talaga L. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.