PL EN


2006 | nr 2 | 44-53
Article title

Wrost gospodarczy w Polsce w latach transformacji systemowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zasadniczym elementem "napŠdzającym" wzrost gospodarczy w latach 1992-1997 były inwestycje. Od strony sektorowej gospodarki dynamika przemysłu i budownictwa wpłynęła na wysoką dynamikę PKB w tym okresie. Szybkiemu wzrostowi towarzyszyła również wysoka dynamika (szczególnie do 1995 r.) wykorzystania czynników produkcji. Za spowolnienie tempa wzrostu PKB od 1998 r. odpowiadają zmiany w przemyśle i budownictwie, malejące nakłady na inwestycje oraz niższa dynamika wykorzystania czynników produkcji. Niewielki wzrost PKB w latach 2000-2002 był možliwy dzięki wysokiej dynamice eksportu.
Year
Issue
Pages
44-53
Physical description
Contributors
References
  • Bińczak H. (2005), Trochę wolniej, "Rzeczpospolita" z 3 stycznia 2005 r.
  • Kotyński J., Marczcwski K. (2003), Tendencje w polskim handlu zagranicznym a polityka gospodarcza, (w:) Kotyński J. (red.) Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa
  • Lipowski A. (1999), Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-1997/1998, "Ekonomista" nr 5, Warszawa
  • J. Mujżel (red.) (2003), Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, INE PAN, Warszawa
  • Polska 2004. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2004
  • Polska 2003. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2003
  • Polska 2000. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2000
  • Polska 1998. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 1998
  • Polska 1996. Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 1996
  • Raport o stanie handlu zagranicznego w 2000 r. (2001), GUS, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.