PL EN


2006 | nr 2 | 53-63
Article title

Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Title variants
Share of investors in stock exchange turnovers
Languages of publication
PL
Abstracts
Aktywność inwestorów na rynku giełdowym jest jedną z podstawowych determinant zmian kursów poszczególnych kategorii instrumentów giełdowych (akcje, obligacje, kontrakty, itp.). Istotną rolę w tym procesie odgrywa również eksploracja faktycznych (rzeczywistych) inicjatorów powstania popytu na poszczególne instrumenty, a tym samym wzrostu wartości tych instrumentów. Poszczególne kategorie znacząco się od siebie różnią pod względem reprezentowanej zbiorowości oraz interesów przy podejmowaniu konkretnych inwestycji giełdowych. Płynność rynku giełdowego zależy od aktywności każdej z tych grup. W warunkach krajowego rynku giełdowego odkrywanie aktywności poszczególnych grup inwestorów nie jest łatwe, ale takie próby od 8 lat podejmuje Giełda Warszawska.
EN
Data concerning the participation of different type of investors in market turnovers are one of the important information flow into price changes. Based on Polish regulation, exploration of these data is very difficult. However, the Warsaw Stock Exchange since 1997 is conducting survey across brokerage firms. The text presents results of Warsaw Stock Exchange survey in turnover of different type of investors (foreign, domestic institutional and individuals) by shares, bonds and derivatives.
Year
Issue
Pages
53-63
Physical description
Contributors
References
  • Statystyka GPW- serwis www.gpw.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.