PL EN


2006 | nr 2 | 64-77
Article title

Przedwczesna umieralność na Śląsku

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Na Śląsku największe straty w liczbie lat życia powstają, biorąc pod uwagę całą badaną populację, z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, a w populacji mężczyzn także na skutek zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonów. Mimo iż sytuacja ekonomiczna w badanych trzech województwach pod wieloma względami ksztatuje się korzystniej niż przeciętnie w kraju, wiele spośród obliczonych mierników stanu zdrowia przybiera w tych województwach mniej korzystne wartości niž średnia krajowa. Jedną z przyczyn tego zjawiska može być wysoki stopień uprzemysłowienia badanych województw, czego rezultatem jest m.in. znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Year
Issue
Pages
64-77
Physical description
Contributors
References
  • Jędrychowski W. (1986), Epidemiologia. Wprowadzenie i metody, PZWL, Warszawa
  • Kozicrkicwicz A. red. (1997), Kategorie 3-znakowe, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vcsalius", Kraków
  • Murray Ch. J., Lopez A. D. (2000), Globalne obciążenie chorobami, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków
  • Rocznik Demograficzny za lata 1991, 1996, 2001, GUS, Warszawa
  • Trwanie życia w 2002 r. (2002), GUS, Warszawa
  • Województwa w latach 1995-1999 (2001), GUS, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.