PL EN


2006 | nr 2 | 77-90
Article title

Gospodarka Polsko-Ukraińskiego Regionu Transgranicznego

Title variants
Economy of the Polish-Ukrainian Transborder Region
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest prezentacja i porównanie potencjału gospodarczego sąsiadujących ze sobą polskich województw (lubelskie i podkarpackie) i ukraińskich obwodów (lwowski, wołyński i zakarpacki). Obszar ten tworzy Polsko-Ukraiński Region Transgraniczny. Zarówno polskie, jak i ukraińskie części regionu należą do słabiej ekonomicznie rozwiniętych obszarów swoich krajów. Parytet siły nabywczej PKB na głowe mieszkańca (w USD) w wymienionych dwóch polskich województwach jest dwa razy wyższy niż w trzech wymienionych obwodach ukraińskich.
EN
The Polish-Ukrainian transborder region consists of: on Polish side provinces: lubelskie and podkarpackie, on Ukrainian side oblasts: volhynian, lvov and zakarpattia. Both Polish and Ukrainian parts of the transborder region belong to less economically developed regions of their countries. Purchase power parity of GDP per capita (expressed in US dollars according to official rate in Poland and Ukraine) in podkarpackie (7.7 thous.) and lubelskie (7.6 thous.) regions are above two times higher then in lvov (3.7 thous.), volhynian (3.3 thous.) and zakarpattia (2.9 thous.) regions.
Year
Issue
Pages
77-90
Physical description
Contributors
References
  • Andreasik J., Kawałko B., Kawecka-Wyrzykowska E., Szlachta J., Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, WSZiA w Zamościu, Zamość 2003.
  • Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita 20 kwietnia 2005 r.
  • Miszczuk A., Pogranicze polsko-ukraińskie jako przedmiot zainteresowania statystyki regionalnej, Wiadomości Statystyczne nr 6/2005.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
  • Wilson A., Ukraińcy, Świat Książki, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000126890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.