PL EN


2006 | nr 3 | 27-35
Article title

Zatrudnienie w przemyśle konsumpcyjnym w okresie transformacji

Title variants
Employment in consumer industry in the transformation period
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono zmiany w poziomie zatrudnienia w tzw. przemyśle konsumpcyjnym w Polsce w latach 1989-2003 r. Analiza obejmuje grupę 54 branż zaliczanych powszechnie do przemysłu konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych o najwyższym wzroście zatrudnienia w badanym okresie, zagrożonych bezrobociem oraz o najsilniejszej orientacji proeksportowej. Przedstawione wyniki porównywane są także z odpowiednimi tendencjami, które można zaobserwować w Unii Europejskiej. Jak wynika z opracowania, zatrudnienie w przemyśle konsumpcyjnym w latach 1993-2003 spadło, ale w stopniu mniejszym niż w przemyśle ogółem. Gwałtowny spadek zatrudnienia dotyczył przemysłu lekkiego oraz dóbr trwałego użytku. Na podkreślenie natomiast zasługuje rozwój przemysłu poligraficznego, meblarskiego oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
EN
The paper presents the employment changes of in Poland's consumer industries in the period of transition to the market economy. The analysis includes 54 typical consumer industries with special focus on the fastest growing branches, unemployment sensitive sectors of these industries and export-oriented industries. Results of the analysis are compared to the performance of the EU consumer industries. The article indicates that employment in consumer industries in 1993-2003 decreased less than employment in the total employment industry. The highest fall of employment had taken place in the light industries and consumer electronics. The most stable development was characteristic of printing, furniture industry and plastics processing.
Year
Issue
Pages
27-35
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000092520716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.