PL EN


2006 | nr 3 | 35-48
Article title

Identyfikacja czynników wpływających na dobowy podział czasu

Title variants
Identification of factors impacting on a day and night time breakdown
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęto się próby identyfikacji czynników najsilniej wpływających na dobowy podział czasu pracy. W tym celu przeanalizowano relację pracy domowej do pracy zawodowej w zależności od takich zmiennych jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, aktywność ekonomiczna, grupa społeczno–ekonomiczna gospodarstwa domowego, typ biologicznego gospodarstwa domowego, przeciętny dochód netto w zł na osobę oraz dzień tygodnia.
EN
The article is an attempt to identify the most powerful factors affecting the daily pattern of activities. Therefore it includes the analysis of the ratio of housework to professional activities depending on such variables as age, education, place of residence, economic entrepreneurship, the social and economic group the household belongs to, the type of biological household, the average gross income per person in PLN, as well as on the weekday.
Year
Issue
Pages
35-48
Physical description
Contributors
author
References
  • Analiza budżetu czasu ludności Polski w latach 1976-1984 (1987), GUS, Warszawa
  • Budżet czasu ludności l IV 2003 - 31 V 2004 (2004), GUS, Warszawa
  • Gazińska M. (2003), Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia, t. 448, Szczecin
  • Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1994 r. (1994), GUS, Warszawa
  • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000092520732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.