PL EN


2006 | nr 4 | 1-7
Article title

Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do konstrukcji tablic żywotności firm

Title variants
Using the analysis of history events for building a life cycle table of companies
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule skonstruowano tablice kohortowe zagregowane żywotności firm, które są modelem nieparametrycznym z pojedynczym stanem (istnienie podmiotu gospodarczego) oraz jednym punktem wejścia (moment rejestracji) i jednym punktem wyjścia (moment wyrejestrowania). Badania przeprowadzono na zbiorowości firm zlikwidowanych w Szczecinie w latach 1990-2000. Poddano analizie prawdopodobieństwo przetrwania firm po x miesiącach działalności dla kohort podmiotów zarejestrowanych w Szczecinie w styczniu w latach 1990-1999.
EN
In the paper one has constructed the cohort aggregated life tables that are non--parametric model with simple state (existence of economic subject) and with one point of entry (moment of registration) and one point of output (moment of log off). Survey has been conducted on the set of firms logged off in Szczecin between 1990—2000. It 's been analyzed probability of survival of firm after x months of activity for cohorts of subjects registered in Szczecin in January in the years 1990-1999.
Year
Issue
Pages
1-7
Physical description
Contributors
References
 • Błaszczyszyn B., Rolski T. (2004), Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Dobija M., Smaga E. (1995), Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 • Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B. (1996), Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, SGH, Warszawa
 • Gazińska M. (2003), Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia t. 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Gazińska M., Mojsiewicz M. (2004), Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Hozer J. (red.) (2002), Badania statystyczne w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Hozer J., Markowicz I. (2002), Małe firmy. Analizy i diagnozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia t. 437, Szczecin
 • Skałba M. (2003), Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Stroiński E. (1996), Ubezpieczenia na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2003 (2005), GUS, Warszawa
 • Zima P., Brown R.L. (1984), Contemporary Mathematics of Finance, McGraw-Hill Inc., Nowy Jork
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000096498975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.