PL EN


2006 | nr 4 | 32-38
Article title

Popyt na wodę w miejskich gospodarstwach domowych

Title variants
Demand on Water in Urban Households
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęto próbę opisu zmian popytu na wodę wykazywanego przez miejskie gospodarstwa domowe w Polsce w latach 1997—2003. Badaniem objęto 18 wybranych polskich miast oraz dla porównania wszystkie miasta mające sieć wodociągową. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczący systematyczny spadek zużycia wody w badanym okresie. Wykazano również, że poziom konsumpcji wody przez gospodarstwa domowe uzależniony jest przede wszystkim od jej ceny jednostkowej oraz wielkości miasta.
EN
In the paper the authors tried to describe changes in water demand of urban households in Poland within a period of 1997-2003. Research concerns 18 Polish towns. These towns are compared to all towns in Poland with water-line system. It turned out that there is an evidence for systematic decreasing of water consumption. It was also proved that a level of water consumption of households is related mostly to the price of water and to the size of town.
Year
Issue
Pages
32-38
Physical description
Contributors
References
  • Batóg J. (2003), Ekonometryczna analiza popytu na wodą, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 345, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 13, praca zb. pod red. J. Hozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
  • Batóg J., Wawrzyniak K. (1997), Wykorzystanie norm w zarządzaniu, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 23, Materiały-Konferencje, Szczecin
  • Biszof K. (1995), Wykorzystanie funkcji diagnostycznej modeli ekonometrycznvch w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca doktorska (maszynopis), Szczecin
  • Gatnar E., Walesiak M. (2000), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  • Hozer J. (1989), Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000096568670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.