PL EN


2006 | nr 4 | 39-54
Article title

Zmiany w strukturze gospodarczej woj. łódzkiego

Authors
Title variants
Changes of Economic Structure in the Łódzkie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule zanalizowano kierunki zmian w gospodarce woj. łódkiego z punktu widzenia struktury i dynamiki rozwoju podmiotów gospodarczych w poszczególnych sekcjach PKD. Omówiono dominujące, najszybciej rozwijające się sekcje i działy gospodarki narodowejoraz mocen i słabe strony województwa.
EN
The article is a recapitulation of changes in years 2000—2004 in particular sectors of economy in the Łódzkie voivodship and a trial to present a direction of further development of the Łódzkie voivodship. Analysis of employed persons and calculated location quotient presents a situation of the voivodship against a background of Poland. Taking into consideration a structure and dynamic of: entities of national economy registered in REGON register, self-employed persons, hires, terminations and graduates starting work for the first time in particulars sections of PKD classification, the author characterized a development of economy and directions of changes in the voivodship. Analysis was also conducted on the base of data on value of investment outlays in general, investment outlays of enterprises and gross added value in particular sections of economy. On the basis of data on employment and industry sold production, investment outlays and expenditures on innovation in industry described changes in manufacturing and branches of manufacturing. The author also compares an economic development in poviats of the Łódzkie voivodship. Results of the comparison were presented in the form of cartograms.
Year
Issue
Pages
39-54
Physical description
Contributors
author
References
  • Bank Danych Regionalnych (BDR) (www.stat.gov.pl)
  • Biuletyny statystyczne województwa łódzkiego: l kw. 2005, IV kw. 2004, luty 2001
  • Hoover M. E., Giarratani F. (1984), An Introduction to Regional Economics, The Web Book of Regional Science, http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/main.htm
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005, GUS, Warszawa 2005
  • Produkt krajowy brutto rachunki regionalne, US Katowice 2003
  • Roczniki statystyczne RP za lata 2002-2004, GUS, Warszawa 2002, 2003, 2004
  • Roczniki statystyczne województwa łódzkiego za lata 2001-2004, US Łódź 2001-2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000096568858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.