PL EN


2005 | nr 9 | 61-70
Article title

Charakterystyka gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w pow. gdańskim

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Autorka podjęła badania w celu rozpoznania skutków społecznych bezrobocia długotrwałego dla osoby bezrobotnej, jej rodziny, jak i całej społeczności lokalnej. Badanie gospodarstw domowych dotkniętych długotrwałym bezrobociem dotyczyło powiatu gdańskiego w 2003 roku.
Year
Issue
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
 • Banaszkiewicz D. (2003), Bezrobocie długookresowe w woj. pomorskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, Warszawa
 • Chudzicka A. (2001 ), Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych, "Psychologia. Badania i aplikacje", t. 4
 • Jahoda M., (1985), Employment and Unemployment: A Social Psychological Analysis, New York, Cambridge University Press
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa
 • Kelvin P., Jarett J. E., Unemployment. Its Social Psychological Effects, London, New York
 • Masters T. (1996), Sieci neuronowe w praktyce. WNT, Warszawa
 • Migdał-Najman K., Najman K., (2000), Sieci neuronowe - wykorzystanie do prognozowania WIG, "Profesjonalny Inwestor", nr 8
 • Popiołek K. (1995), Psychologiczne koszty bycia osobą bezrobotną, "Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy", t. 12 (21 )
 • Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa
 • Tadeusiewicz R., (1993), Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • Zasępa R. (1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000100969617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.