PL EN


2006 | nr 7/8 | 23-33
Article title

Dobór danych pomocniczych w badaniach małych obszarów

Authors
Title variants
Auxiliary data sampling in small areas surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
Metody statystyczne umożliwiają wnioskowanie i dokonywanie uogólnień na podstawie zbiorów danych o różnej liczebności. Mała ilość informacji o badanej zmiennej może być uzupełniana danymi pomocniczymi. Cechą charakterystyczną statystycznych metod wnioskowania dla małych obszarów jest wykorzystanie informacji z próby wylosowanej z całej populacji w czasie jednego badania do analizy w innym badaniu zjawisk zachodzących w małych obszarach. W artykule przedstawiono konstrukcję syntetycznych estymatorów parametrów dla małego obszaru, kryteria wyboru danych pomocniczych przy estymacji syntetycznej i analizę Monte Carlo błędów oszacowań dla ilorazowych i regresyjnych estymatorów syntetycznych.
EN
In the paper a method of determination of small areas similar to given small area is proposed. An estimation precision for small area mean is considered for six synthetic estimators. For three estimators statistical data dealing with the whole population are used and for other estimators - data dealing with some groups of similar small areas. In conducted Monte Carlo experiments proposed method of determining the group of similar small areas allows to increase the precision of considered synthetic estimators for stratified sampling design without replacement.
Year
Issue
Pages
23-33
Physical description
Contributors
References
  • Bracha Cz. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Domański Cz., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  • Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
  • Kordos J. (1999), Problemy estymacji danych dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
  • Paradysz J. (1998), Small Area Statistics in Poland. First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition", Vol. 3, No. 5, 1003—1015
  • Rao J. N. K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley & Sons, New Jersey
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000107072388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.