PL EN


2006 | nr 10 | 70-81
Article title

Rynek jako siła napędowa innowacji

Authors
Title variants
Market as a driving force of innovation
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej Unii Europejskiej na temat: Innowacje w 2003 r.: doświadczenia i priorytety europejskich kierowników. W szczególności skoncentrowano się na interpretacji odpowiedzi na pytanie dotyczące chłonności rynku na innowacyjne produkty w nadchodzących latach. Uzyskane odpowiedzi potraktowano jako miernik zdolności kadry kierowniczej do identyfikowania zmian zachodzących w otoczeniu i przekładania ich na innowacje produktowe. Poziom tego miernika przedstawiono dla Unii jako całości, poszczególnych państw członkowskich, przedsiębiorstw rozpatrywanych zależnie od ich przynależności sektorowej, wielkości, wieku i udziału w obrotach. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article discusses the results of empirical surveys, conducted among the representatives of top management in companies functioning in "old" European Union Member States, on: Innovations in 2003: experiences and priorities of the European managements. In particular, the analysis focuses on interpretation of answers to the questions concerning the market absorbency of innovative products in the following years. These findings were treated as a. measure of top management ability to identify changes proceeding in their surroundings and transforming them into innovative products. The level of this measure was presented for the entire EU, but also for particular Member States, and for companies depending on their sector, size, age and share of export in turnover. (original abstract)
Year
Issue
Pages
70-81
Physical description
Contributors
author
References
  • Baruk J. (2005), Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, "Przegląd Organizacji" nr l
  • Dobiegała-Korona B. (2003), Zarządzanie wartością klienta przez innowacje, (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości, „ORGMASZ", Warszawa 2003
  • Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa
  • Innobarometer 2002 (2003), Directorate-General for Enterprise, European Communities 2003, EUR 17057
  • Innobarometer (2004), European Commission, Directorate-General for Enterprise
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000112892685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.