PL EN


2006 | nr 11 | 45-55
Article title

Bank Danych Regionalnych jako element krajowego i europejskiego systemu informacji statystycznej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Przedstawiono genezę, funkcje i zakres terytorialnej identyfikacji krajowego systemu informacyjnego Bank Danych Regionalnych - udostępnianej przez Internet bazy danych GUS.
Year
Issue
Pages
45-55
Physical description
Contributors
References
  • Obrębalski M. (1996), Statystyka publiczna jako źródło wspierania decyzyjnego władz lokalnych (w:) R. Krupski, E. Tyszkiewicz (red.), Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, I-BiS, Wrocław
  • Obrębalski M. (1997), Bank Danych Lokalnych a potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego (w:) S. Dolata (red), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole
  • Obrębalski M. (2001), Problemy informacyjne oceny konkurencyjności miast (w:) Z, Szymla (red.). Konkurencyjność miast i regionów, AE, Kraków
  • Obrębalski M. (2002), Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena (w:) Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 939, AE, Wrocław
  • Obrębalski M., Strahl D. (2002a), Potrzeby informacyjne biznesu w świetle badań ankietowych (w:) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, AE, Poznań
  • Oleński J. (2003), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa
  • Quality in the European Statistical System - the way forward, Luxembourg: European Communities - EUROSTAT 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000113006488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.