PL EN


2007 | nr 1 | 62-75
Article title

Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach

Authors
Title variants
Analysis of population's ageing in Polish sub-regions
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł jest próbą pokazania przestrzennego zróżnicowania procesu starości i starzenia się ludności w Polsce na przestrzeni lat 1999—2005 w ujęciu podregionalnym. W pracy przedstawiono metodologiczne aspekty rozumienia starości i starzenia się społeczeństwa, metody ich pomiaru oraz problem klasyfikacji wieku ludności. Dokonano analizy i porównania podregionów pod względem starości w latach 1999 i 2005. W dalszej części zastosowano metodę aglomeracji i przedstawiono szczegółowe wyniki klasyfikacji podregionów z punktu widzenia dynamiki procesu starzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to present the spatial old age diversification and population ageing in years 1999-2005 by sub-regions in Poland. In this study the author presents methodological aspects of old age comprehension and ageing of society, the methods of measuring them and the problem of population age classification. The author made an analysis and comparison of sub-regions by an old age in years 1999 and 2005. In the following part of the survey, the method of agglomeration was used and detailed results of sub-regions classification taking into consideration population ageing dynamic in Poland were presented. (original abstract)
Year
Issue
Pages
62-75
Physical description
Contributors
author
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski 1992-2004 (2005), GUS, Warszawa
 • Bank Danych Demografia, www.stat.gov.pl, dane za 1999 r.
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 • Frątczak E. (1984), Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Monografie i opracowania nr 157, SGH ISID, Warszawa
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (2002), Proces starzenia się ludności - potrzeby i wyzwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kurek S. (2001), Starzenie się ludności w Polsce południowo-wschodniej, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2005 r. (2006), Informacje i opracowania statystyczne (CD), GUS, Warszawa
 • Marek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych, PWN, Warszawa
 • Nowakowska B., Obraniak W., Nowak-Sapota K., Zarzycka Z. (1991), Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, Monografie i opracowania nr 333, SGH ISID, Warszawa
 • Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa
 • Pociecha J. (2003), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generację powojennego wyżu demograficznego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawa
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa
 • Statsoft, Inc. (1997), STATISTICA for Windows [Computer program manual], Tulsa, OK
 • Szukalski P. (2002), Ludzie sędziwi w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000122470769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.