PL EN


2007 | nr 2 | 1-10
Article title

Modelowanie przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym

Title variants
Modeling of passengers transport in air transport
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule analizie poddano miesięczne dane GUS o przewozach pasażerów transportem lotniczym przez polskich przewoźników w latach 1992-2005. Do ich opisu zaproponowano cztery alternatywne modele: wahań sezonowych ze zmiennymi zerojedynkowymi, autoregresyjny model wahań sezonowych, sezonowy model ARIMA oraz wygładzania wykładniczego Wintersa. Przeprowadzono badanie adekwatności tych modeli oraz porównano je ze względu na wartość prognostyczną. Pracę kończy przedstawiona prognoza na pierwsze półrocze 2006 r., którą poddano weryfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the monthly data (based on the data of the Central Statistical Office) concerning air transport of passengers by aircrafts owned by Polish operators covering the period 1992 until 2005 are analysed. Four alternative models are taken into account for the description of this data: seasonal variations model with dummy variables, seasonal autoregressive model, seasonal ARIMA model and Winters exponential smoothing. A comparison between all these models in terms of the quality for forecasting is considered. A forecast for the first half of 2006 is presented and verified. (original abstract)
Year
Issue
Pages
1-10
Physical description
Contributors
References
  • Box G. E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa
  • Breusch T. S., Pagan A. R. (1979), A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation, Econometrica, no. 47
  • Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
  • Chow G. C. (1995), Ekonometria, PWN, Warszawa
  • Dittmann P. (1996), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
  • Emiray E., Rodriguez G. (2003), Evaluating Time Series Models in Short- and Long-Term Forecasting of Canadian Air Passenger Data, Working Paper
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000122537256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.