PL EN


2007 | nr 4 | 69-84
Article title

Kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami

Title variants
OECD countries in international trade of services
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu przedstawiono rolę, jaką odgrywają kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami. Na podstawie dostępnych danych statystycznych (z publikacji OECD i Światowej Organizacji Handlu) podano pozycje, jakie zajmowały na początku XXI w. w światowej wymianie usługowej państwa OECD oraz ich stopień specjalizacji w eksporcie usług. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study the role of the OECD countries in the international trade of services was presented. Based on available statistical data (from OECD and World Trade Organization publications) the positions took up by the OECD countries in the beginning of the XXI century in the services exchange and their specialization level in export of services were given. (original abstract)
Year
Issue
Pages
69-84
Physical description
Contributors
References
 • Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, No. 2
 • Balassa B. (1989), Comparative advantage, trade policy and economic development
 • Deardorff A.V. (1985), Comparative Advantage and International Trade and Investment in Services, w: Stern R. M. (red.), Trade and investment in services: Canada/US perspectives, Toronto: Ontario Economic Council
 • Meyer B., Milewski D., Panasiuk A., Szostak D. (2005), Usługi turystyczne i hotelarskie, w: Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lafay G. (1992), The measurement of revealed comparative advantages, w: International Trade Modelling, Chapman & Hall Ltd
 • Misala J. (2004), Współczesne teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej i zagranicznej polityki handlowej, SGH, Warszawa
 • Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa
 • Mongiało D. (2005), Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, „Ekonomia" nr 15
 • OECD (2003), A taxonomy of statistical indicators for the analysis of international trade and production
 • Światowa Organizacja Handlu (2006), dokument nr S/C/W/27/Add.2 z 11.07.2006
 • Światowa Organizacja Handlu (2006), International Trade Statistics
 • United Nations, UNCTAD, OECD, European Commission, Światowa Organizacja Handlu, IMF (2002), Manual on Statistics of International Trade in Services, Genewa, Luksemburg, Nowy York, Paryż, Waszyngton D.C.
 • United Nations (1982), Changing patterns of trade in world industry: an empirical study on revealed comparative advantage, New York
 • Vollrath T.L. (1991), A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage, Weltwirtschaftliches Archiv, No. 127 (2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000126646326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.