PL EN


2007 | nr 6 | 33-40
Article title

Dochody realne pracowników i emerytów w 2006 r.

Authors
Title variants
Real income of employees and pensioners in 2006
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu zanalizowano dochody realne w 2006 r. pracowników sektora przedsiębiorstw oraz emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych i rolników indywidualnych. Problem miesięcznej dynamiki tych dochodów oraz ich komponentów (dochodów nominalnych i cen) przebadano metodą rg — nieważonej średniej geometrycznej oraz metodą r — uwzględniającą sumę wyrazów szeregu chronologicznego. Otrzymane wyniki pokazały korzystną dynamikę dochodów realnych, w szczególności w porównaniu do sytuacji w tej kwestii w 2005 r. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study the real income of business sector employees and pensioners from no agricultural insurance system and the individual farmers in the year 2006 were analyzed. The problem of monthly dynamics of those income and their components (the nominal income and prices) were tested using rg - the method of geometrical mean and the method which includes the sum of chronological series terms. Received results showed the F advantageous dynamics of real income, especially in comparison with the situation in 2005. (original abstract)
Year
Issue
Pages
33-40
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000134555634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.