PL EN


2007 | nr 7 | 49-59
Article title

Tendencje zmian w skupie produktów rolnych

Title variants
Tendencies of changes in procurement of agricultural products
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono tendencje oraz zmiany struktury w skupie produktów rolnych w latach 1991—2005. W opracowaniu podano wielkość skupu w cenach stałych i w jednostkach zbożowych. W celu szerszego naświetlenia tego tematu zamieszczono także informacje związane ze skupem, dotyczące: samozaopatrzenia, cen skupu, wielkości produkcji przemysłu przetwórczego i obrotu towarami rolnymi na rynkach zagranicznych. W ostatnim okresie wzrósł udział skupu w produkcji globalnej i towarowej rolnictwa. Wielkość skupu, zwłaszcza mleka i mięsa, odgrywa coraz większą rolę w zaopatrzeniu ludności wsi. W strukturze skupu wzrósł udział produktów pochodzenia zwierzęcego, a biorąc pod uwagę dostawców — udział indywidualnych gospodarstw rolnych. Zmiany w skupie poszczególnych produktów były bardzo zróżnicowane zarówno w zakresie jego wielkości jak i wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the tendencies and the structure of changes in procurement of agricultural products in years 1991-2005 were presented In the elaboration the procurement size in fixed prices and in cereals units was given. In order to highlight this topic the information connected with procurement was presented. The information concerns: self--supply, prices of procurement, size of processing industry production and agricultural products turnover on foreign markets. In the latest period the procurement share in global and goods agricultural production has grown. The size of procurement, especially procurement of milk and meat plays more and more important role in the rural population 's supply. In the procurement structure the share of animal origin products and taking into consideration suppliers - the share of individual agricultural holdings have grown. Changes in procurement of particular products were diversified both in their size and in their value. (original abstract)
Year
Issue
Pages
49-59
Physical description
Contributors
References
  • Polska. Rolnictwo. Unia Europejska (1998), Magazyn Gospodarczy
  • Michna W. (2005), Polska polityka rolna w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej, IER1GŻ
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (z lat 1991-2006), GUS, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (1993, 1998, 2001), GUS, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2005, 2006), GUS, Warszawa
  • Skup i ceny produktów rolnych (z lat 1991-2005)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000134659456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.