PL EN


2007 | nr 9 | 37-49
Article title

Samoocena stanu zdrowia ludności Polski w latach 1996 i 2004

Title variants
Self assessment of population's health condition in Poland in years 1996 and 2004
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zwiera analizę porównawczą stanu zdrowia ludności Polski w 1996 r. i 2004 r. Przedstawiono też samoocenę stanu zdrowia mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Celem opracowania było przeprowadzenie analizy subiektywnych ocen stanu zdrowia ludności Polski powyżej 15-tego roku życia. Podstawę informacyjną pracy stanowiły dane opublikowane przez GUS oraz EUROSTAT. Dokonano analizy struktury zjawiska uwzględniając płeć, miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie oraz aktywność zawodową. Przeprowadzono także badanie oceny stanu zdrowia w Unii Europejskiej oraz porównano je z ocenami otrzymanymi dla Polski. W porównawczych analizach wykorzystano wskaźnik podobieństwa struktur.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains the comparative analysis of population 's health condition in Poland in years 1996 and 2004. There was also presented the self assessment of health condition of the European Union member states population. The aim of the paper was to analyse the subjective assessments of population's health condition of over 15 years old in Poland. The information base was the data published by CSO and EUROSTAT. The analysis of the phenomenon structure considering sex, residence, marital status, education, and economic activity, was made. There was also analysed the assessments of health condition in European Union and was compared with the assessments received in Poland. The comparative analysis was based on indicator of structures resemblance. (original abstract)
Year
Issue
Pages
37-49
Physical description
Contributors
References
  • Bąk I., Markowicz L, Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (1997), Wzory i tablice statystyczne, Szczecin
  • Hozer J. red. (1998), Statystyka. Opis statystyczny, Szczecin
  • Jóźwiak J., Podgórski J. (1992), Statystyka od podstaw, PWE
  • Sobczyk M. (1998), Statystyka. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin
  • Sobczyk M. (2000), Statystyka, PWN
  • Woźniak M. red. (1997), Statystyka ogólna, Wydawnictwo AE, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000136083521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.