PL EN


2007 | nr 9 | 49-57
Article title

Wykorzystanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Title variants
Foreign direct investments' use in the investment activity of enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono szczególną rolę zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla przedsiębiorstw oraz rynków krajowych i regionalnych. Na podstawie danych GUS przeprowadzono analizę skali, struktury i dynamiki zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w tym w sektorze handlu na tle inwestycji przedsiębiorstw ogółem w kraju. Sektor handlu jest dziedziną gospodarki kraju, której oddziaływanie jest szczególnie odczuwane przez partnerów biznesowych i konsumentów, zwłaszcza na rynkach rozpatrywanych w układach terytorialnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author presents a particular role of foreign direct investments for enterprises and for the national and regional markets. Using the data specially ordered from the Central Statistical Office, the author carried out the analysis of the scale, structure and dynamics of foreign direct investments, including those in the trade sector against the background of enterprises investments in the country in total. The trade sector is the domain of the country 's economy, whose impact is felt particularly by business partners and consumers, especially in the markets being analysed in territorial schemes. (original abstract)
Year
Issue
Pages
49-57
Physical description
Contributors
References
  • Działalność gospodarcza z udziałem kapitału zagranicznego (2000-2005), GUS, Warszawa
  • "Gazeta Prawna" (2005), Innowacje techniczne, z 13 października 2005 r.
  • "Newsweek" (2006), Ci wzlatują, ci zostają, listopad 2006 r.
  • Zachorowska A. (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000136083571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.