PL EN


2007 | nr 11 | 14-26
Article title

Ekonometryczny model wyceny nieruchomości

Authors
Title variants
Econometric model of real estate valuation
Languages of publication
PL
Abstracts
W warunkach stale zmieniających się cen niezbędne jest ciągłe ich monitorowanie, co też czyni wiele instytucji, których działalność związana jest z rynkiem nieruchomości. Konieczne jest więc skonstruowanie odpowiednich metod, które pozwolą na ciągłą obserwację zmian cen nieruchomości oraz aktualizację ich wartości. W artykule podjęto próbę stworzenia takiego modelu. Zaprezentowano ogólną postać modelu cen nieruchomości w ujęciu popytowym na przykładzie cen mieszkań w Łodzi
EN
The article includes considerations rations concerning possibilities of econometric model use as an alternative method of real estate valuation. The subject results from current situation of dynamic development of the Polish real estate market and increase of real estate prices. Aside form reflections on the role of econometric methods in real estate valuation, there was presented an example of a model which uses data set regarding apartments in Łódź, which were the subject of sale between January 1999 and August 2006. The presented model represents a demand approach, the variables describing the apartment's price constitute the value of its market feature. The curried out survey enabled the definition of apartment 's prices determinants and measurement of their influence on the changes in prices of the apartments. (original abstract)
Year
Issue
Pages
14-26
Physical description
Contributors
References
  • Hopfer A. (1993), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, TWIGGER S.A., Warszawa
  • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa
  • Kucharska-Stasiak E. (2000), Wartość rynkowa nieruchomości, TWIGGER, Warszawa
  • Kucharska-Stasiak E. (red.) (1997), Rynek nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  • Milewski R. (red.) (1994), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa
  • Pawlukowicz R. (2003), Ekonometryczne modelowanie wartości rynkowej nieruchomości, „Rzeczoznawca Majątkowy", nr 37
  • Pawlowicz L., Krysiak Z. (2006), Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w perspektywie średniookresowej, „Finansowanie Nieruchomości", nr 4
  • PFSRM (czerwiec 2004), Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa
  • Sadulski J. (2003), Model ekonometryczny jako narzędzie analizy cen nieruchomości, praca magisterska, Łódź
  • Żurawicki S. (red.) (1979), Historia myśli ekonomicznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa-Wroclaw
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000138112952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.