PL EN


2007 | nr 11 | 27-38
Article title

Zależność między kosztami a cenami w okresie transformacj gospodarczej

Authors
Title variants
Relation between costs and prices in economic transformation period
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest zbadanie, czy koszty produkcji w gospodarce polskiej w latach 1989-2006 wywierały nacisk na ceny, co oznaczałoby słuszność tez wysuwanych przez zwolenników kosztownej teorii inflacji. W artykule zawarto informacje na temat: zależności między kosztami ogółem a inflacją oraz między kosztami przcy a inflacją.
EN
The purpose of the article is to examine if the costs of manufacture in Polish economy 1989—2006 had an impact on prices, what could mean that the thesis put forward by the supporters of the cost theory of inflation are right. The elaboration consists of four parts. In the first part, the theoretical aspects of analysed issues were shortly discussed. The fundamental section of the article is comprised in the two subsequent parts, in which relation among various inflation measures, costs in general and costs of remuneration was examined. In the last part of the article there is a presentation of synthetic conclusions from previously curried out surveys together with their confrontation with the views of various economists published so far. (original abstract)
Year
Issue
Pages
27-38
Physical description
Contributors
author
References
 • Bauc J. (1996), Inflacja w Polsce — analiza modelowa, [w:] Baue J., Belka M., Czyżewski A., Wojtyna A., Inflacja w Polsce 1990—/995, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Busincssu i Administracji, Warszawa
 • „Biuletyn Statystyczny" (wydania z lat 1990—2007), GUS, Warszawa
 • Denizet J. (1981), Wielka inflacja. Place, procent i kursy walut, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Kryńska E. (1998), Uwarunkowania, miejsce i kierunki polityki rynku pracy, [w:] Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, Zeszyt nr 12, Warszawa
 • Kwiatkowski E. (1998), Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce, [w:] Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, Zeszyt nr 12, Warszawa
 • Kwiatkowski E. (2000), Inflacja, [w:] Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Machlup F. (1969), Cost push and demand pull, [w:] Ball R. J., Doyle P. (red.), Inflation, Penguin Education, Harmondsworth, Middlesex
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (wydania z lat 1990—2006), GUS, Warszawa
 • Milo W., Wesoły Z., Cieśluk U. (l 999), Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Oriowski W. (1995), Źródla i mechanizmy obecnej inflacji w Polsce, „Ekonomista", nr 3
 • Raport o inflacji (wydania z lat 1995—2006), NBP, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (wydania z lat 1990—2006), GUS, Warszawa
 • Upława S. (1994), Dlugpubliczny, procesy inflacyjne, „Gospodarka Narodowa", nr 7 i 8
 • Walewski M. (1998), Wagę — Price Spiral in Poland and other Poslcommunist Countries, „Working Papers Series", CASE — CEU, Central European University, Zeszyt 22, Warsaw
 • Welfe A., Majsterek M. (1999), Długookresowe związki placowo-cenowe w gospodarce polskiej, „Ekonomista", nr 6
 • www.bp.com
 • www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000138113032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.