PL EN


2007 | nr 11 | 51-64
Article title

Zastosowanie statystyki małych obszarów do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach woj. łódzkiego

Authors
Title variants
Utilization of the small area statistics for estimation of the average monthly available income per capita in counties of lodzkie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie wyników zastosowania techniki statystyki małych obszarów w badaniu budżetów gospodarstw domowych do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach woj. łódzkiego.
EN
The main objective of the article is to present the possibility of use of the small area statistics in household budgets surveys to estimate average monthly available income per capita in counties. The survey contains experimental results obtained for Łódź voivodship on the basis of data collected in year 2004. The obtained results are promising. In the elaboration the attention was bent to the potential danger connected with estimation at such low level of administrative division and possible ways of estimations improvement for average income at counties level. (original abstract)
Year
Issue
Pages
51-64
Physical description
Contributors
References
  • Bartosińska D. (2006), Attempts at applying of small area estimation methods in agricultural sample surveys in Poland, December, Vol. 7, No. 6
  • Bracha Cz. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Bracha Cz., Lednicki B., Wieczorkowski R. (2004), Wykorzystanie zlożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności z 2003 r., Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN, Warszawa
  • Budżety gospodarstw domowych w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
  • Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narządzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • Golata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • Kordos J., Paradysz J. (2000), Some Experiments in Small Area Estimation in Poland, w: "Statistics in Transition", March, Vol. 4, No. 4
  • Kubacki J. (2006), Remarks on using the Polish LFS data and SAE methods for unemployment estimation by county, w: "Statistics in Transition", March, Vol. 7, No. 4
  • Rao J.N.K. (2003), Small Area Estimation. Willey series in survey methodology, Willey-Interscience, New Jersey
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000138113067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.