PL EN


2008 | nr 4 | 61-70
Article title

Zmiany etniczne i wyznaniowe w Europie Zachodniej

Authors
Title variants
Ethnic and religious changes in Western Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
Nadchodzące dekady w Europie Zachodniej będą okresem implozji demograficznej i postępującego starzenia się ludności. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym niekorzystnym tendencjom demograficznym jest masowa imigracja. Artykuł przedstawia szacunki dotyczące skali imigracji niezbędnej do podtrzymania konkurencyjności Europy, wskazując, iż w wielu państwach oznacza to udział imigrantów i ich potomków w pierwszym pokoleniu dochodzący do 1/3 ogółu ludności. Następnie skupiono się na konsekwencjach społecznych masowego napływu ludności z obszarów pozaeuropejskich — przede wszystkim na potencjalnych źródłach konfliktów społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Forthcoming decades in Western Europe will be a period of population implosion and progressing ageing of population. One of the counteractions against these disadvanta­geous demographic tendencies is mass immigration. The article presents estimations concerning the immigration scale that is necessary to keep Europe competitiveness, showing that in many countries the share of the immigrants and their descendants in the first generation would be 1/3 of the whole population. Next, the author focused on the social consequences of mass population inflow from the non-European countries -especially taking into consideration potential sources of social conflicts.(original abstract)
Year
Issue
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
 • Bosworth B., Burtless G. (eds.) (1998), Aging societies. The global dimension, Brookings Institution Press, Washington
 • Buttiglionc R. (2005), Prymat sumienia w polityce, „Europa Chrześcijańska", nr l
 • Colcman D. (2005), Facing the 21" century: new developments, continuing problems, [w:] M. Macura,A. L. MacDonald, W. Haug (cds.), The new demographic regime. Population change and policy responses, UN, New York, Geneva
 • Colcman D. (2006), Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition, „Population and Development Review", vol. 32, nr 3
 • Colcman D. (2007), Demographic diversity and the ethnic consequences of immigration — key issues that Commission 's report left out, „Vienna Yearbook of Population Research"
 • Gąsior-Niemiec A. (2006), Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy — wyzwania globalne — wybory strategiczne, WSB — NLU, Nowy Sącz
 • Goujon A., Skirbekk V., Fliegenschnec K., Strzelecki P. (2006), New times, old beliefs: Projecting the future size of religions in Austria, Vienna Institute of Demography „Working Papers", nr l (tekst dostępny na stronic www.ocaw.ac.at/vid)
 • György M. (2006), Przyszłość Europy, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy — wyzwania globalne — wybory strategiczne, WSB — NLU, Nowy Sącz
 • Kieżun W. (2007), Zmiany struktury etnicznej ludności Europy — szanse i zagrożenia, „Przyszłość. Świat —Europa — Polska" Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus", PAN, nr l (l 5)
 • Szukalski P. (2007), Wizja demograficznych problemów Europy roku 2050, Ekspertyza dla Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus", PAN
 • Therborn G. (1998), Drogi do nowoczesnej Europy, PWN, Warszawa
 • Toulernon L. (2004), La fecondite des immigrees: nouvelles donnees, nouvelle approche, „Population et Societes", nr 400, Avril
 • UKCH Religious Trends, 2005/06, nr 5
 • UN (United Nations) (2001), Replacement migration. Is it a solution to declining and ageing populations?, New York
 • Vignon J. (2005), Responses to the new demographics: present and future strategies for the European Union, [w:] M. Macura, A. L. MacDonald, W. Haug (eds.), The new demographic regime. Population change and policy responses, UN, New York, Geneva
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000152471610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.