PL EN


2008 | nr 6 | 49-59
Article title

Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce

Authors
Title variants
Comparative analysis of occupational mobility of men and women in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Mobilność zatrudnienia jest tematem aktualnym szczególnie wobec istniejących ułatwień prawnych w podejmowaniu pracy przez Polaków w wielu krajach Unii Europejskiej, które otworzyły rynki pracy dla obywateli krajów członkowskich. Do oceny mobilności zatrudnienia według grup zawodowych wśród kobiet i mężczyzn zastosowano wielowymiarową analizą statystyczną. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane pochodzące z Polskiego generalnego sondażu społecznego przeprowadzonego w latach 1992-2005 przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The occupational mobility is up-to-date subject, especially considering legal facilitation in work undertaking by Poles in many European Union Member States, which have opened up their labour markets to the Member States citizens. To estimate the occupational mobility of men and women, the multivariate statistical analysis was used. The data used in this paper were taken from "the Polish General Social Survey", carried out by the Institute for Social Studies at Warsaw University, in period 1992-2005. (original abstract)
Year
Issue
Pages
49-59
Physical description
Contributors
References
 • Auer P., Cazes S. (2002), Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, ILO, Geneva
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2001), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, rzeczywistość lat 1990-1999, IPiSS, Warszawa
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2003), Praca kobiet w sektorze prywatnym, IPiSS, Warszawa
 • Cichomski B. (kierownik tematu), Jerzyński T., Zieliński M. (2006), Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2005, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kot S. M. (red.) (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się plac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa
 • Kryńska E. (2000), Okresowe emigracje zarobkowe, [w:] Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa
 • Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Mobilność międzygalęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, "Ekonomista", nr 6
 • Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, [w:] Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa
 • Witkowski J. (1995), Rynek pracy w Polsce w 1994 r. Nowe tendencje stare zagrożenia, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa
 • Wojciechowska R. (2004), Problem bezrobocia długotrwałego w Polsce w latach 90., SGH, Warszawa
 • Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153235079
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.