PL EN


2008 | nr 8 | 15-22
Article title

Badania demograficzne w Głównym Urzędzie Statystycznym w latach 1918-1939

Authors
Title variants
Demographic surveys in CSO in years 1918-1939
Languages of publication
PL
Abstracts
Tematem artykułu są badania demograficzne prowadzone przez Wydział Statystyki Ruchu Ludności GUS w latach 1918—1939. Przedstawiono zakres badań demograficznych, obejmowały one stan i strukturę ludności, ruch naturalny ludności, ruch wędrówkowy, emigrację, imigrację, a także badania zdrowotności i statystykę samobójstw. Wskazano publikacje, w których były zamieszczane wyniki badań. Ponadto Autor opisał współpracę Urzędu z innymi placówkami naukowymi zajmującymi się tą tematyką, m.in. z Polskim Instytutem Badania Zagadnień Ludnościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article are demographic surveys carried out by Population Transfer Statistics Division of CSO in years 1918-1939. The scope of demographic surveys was presented. These surveys contained population condition and structure, vital statistics, migration transfer, emigration, immigration, but also health surveys and suicide statistics. The publications, in which the surveys results were inserted, were pointed out. Moreover, author described Office cooperation with other research establishments dealing with this subject, such as Polish Institute of Population Research. (original abstract)
Year
Issue
Pages
15-22
Physical description
Contributors
author
References
 • Bibliografia Wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1918-1968 (1968), GUS, Warszawa
 • Kwartalnik Statystyczny (1924), GUS, zeszyt 2 i 3
 • Kwartalnik Statystyczny (1926), GUS, zeszyt 2 i 4
 • Kwartalnik Statystyczny (1927), GUS, zeszyt 2
 • Kwartalnik Statystyczny (1928), GUS, zeszyt 2
 • Kwartalnik Statystyczny (1928), GUS, zeszyt 3
 • Kwartalnik Statystyczny (1928), GUS, zeszyt 4
 • Kwartalnik Statystyczny (1929), GUS, zeszyt 1
 • Kwartalnik Statystyczny (1929), GUS, zeszyt 3
 • Kwartalnik Statystyczny (1930), GUS, zeszyt 1
 • Kwartalnik Statystyczny (1931), GUS, zeszyt 1
 • Kwartalnik Statystyczny (1931), GUS, zeszyt 2
 • Kwartalnik Statystyczny (1932), GUS
 • Kwartalnik Statystyczny (1933), GUS
 • Kwartalnik Statystyczny (1934), seria A-27, GUS
 • Kwartalnik Statystyczny 1934, tom 11
 • Przegląd Statystyczny (1938), zeszyt 3 i 4, GUS
 • Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921-2002. (2002), Wybór tekstów i opracowanie Kazimierz Latuch, Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS
 • Statut Polskiego Instytutu Badania Zagadnień Ludnościowych (1931), Warszawa
 • Statystyka Polski (1937), seria C-45, GUS
 • Statystyka Polski seria C, zeszyt 91. Publikacja ta została opracowana wspólnie z Polskim Instytutem Badania Zagadnień Ludnościowych
 • Warszawskie Czasopismo Lekarskie (1933), zeszyt 31-34
 • Wiadomości Statystyczne (1929), zeszyt 23
 • Wiadomości Statystyczne (1936), zeszyt 10
 • Wiadomości Statystyczne (1936), zeszyt 13
 • Wiadomości Statystyczne (1937), zeszyt 10
 • Wiadomości Statystyczne (1938), zeszyt 17
 • Wiadomości Statystyczne (1939), zeszyt 13
 • Wiadomości Statystyczne (1939), zeszyt 14
 • Wiadomości Statystyczne (1939), zeszyt 15
 • Zagadnienia demograficzne Polski (1936), seria: "Statystyka Polski", seria C-41, GUS
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153389032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.