PL EN


2008 | nr 10 | 53-69
Article title

Innowacyjność w województwach

Title variants
Innovation in voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest określenie syntetycznej pozycji woj. dolnośląskiego na tle rankingu pozostałych województw Polski pod względem poziomu innowacyjności. W opracowaniu przedstawiono czynniki determinujące innowacyjność regionów polskich, opisane wybranymi wskaźnikami diagnostycznymi, obliczone na podstawie danych statystycznych GUS. Przyjęto, że o poziomie innowacyjności województw świadczą mierniki rozwoju ujęte w czterech obszarach badawczych: działalność badawczo-rozwojowa, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej oraz zasoby ludzkie dla innowacji. Poziom innowacyjności województw określono dla lat 2000 i 2005, co umożliwiło zmiany wartości poszczególnych cech opisujących innowacyjność oraz lokat województw w rankingach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the determination of the synthetic position of dolnośląskie voivodship at the background of the others Poland's voivodships ranking in respect of innovation level. In the elaboration the factors determining innovation of Poland's regions were presented. They were described by chosen diagnostic indicators and calculated on the base of CSO statistical data. There was assumed that the level of voivodships innovation is determined by development measures formulated in four research areas: research and development activity, innovatory activity of enterprises, security of industrial property and human resources for innovation. The level of the voivodships innovation was defined for years 2000 and 2005, what enabled to change the values of particular features describing innovation and the position of voivodships in rankings.(original abstract)
Year
Issue
Pages
53-69
Physical description
Contributors
References
 • Arundel A., Hollanders H. (2006), Global Innovation Scoreboard, (CIS) Report MERIT — Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology, European Commission
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa
 • Dziechciarz J. (2003), Ekonometria — metody, przykłady, zadania, PWE, Wrocław
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1992), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa
 • Hollanders H. (2006), European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), Report MERIT — Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology, European Commission (http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2006/pdf/)
 • Jajuga K. (red.) (1998), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Wrocław
 • Konkurencyjność powiatów -województwa dolnośląskiego w latach 1999—2004 (2006), Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 • Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, (2005), OECD, Eurostat
 • Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—20/3 (2007), Program Operacyjny
 • Strahl D. (2006), (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Wrocław
 • Weresa M. A. (2003), Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie, (w: ) Wspólna Europa — innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. Brdulak H., Gołębiowskiego T., Wydawnictwo Difm, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153510364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.